תוכניות עסקיות

תוכנית עסקית הינה תוכנית כלכלית המבוצעת לקראת הקמת עסק ו/או לקראת כניסה לענף חדש ו/או לקראת הרחבת הפעילות בעסק.

במקרים אלו ובמקרים דומים נדרש להעריך את ההשקעות הנדרשות, צרכי ההון החוזר ותזרימי המזומנים הצפויים, כן מהווה התוכנית מעין מסגרת תקציבית להשקעה המתוכננת.

הכנת תוכנית עסקית מחייבת פגישות חוזרות עם הלקוח במהלך פגישת הכנה זו נלמד את אופי העסק וכל הפרטים הנלווים לגביו, ובכללם אלה הנחוצים לצורך הכנת התוכנית כגון: סוג העסק והענף בו הוא פועל, מהות השירותים הניתנים או המוצרים המיוצרים, הרכב ההוצאות התפעוליות והרכב הוצאות הנהלה וכלליות, מבנה האשראי של העסק, לרבות התייחסות לאשראי לקוחות וספקים, תזרימי מזומנים, עובדי מפתח חשובים בארגון, חוזקות וחולשות של העסק וכדומה.

במקביל לאינפורמציה החשובה המתקבלת על ידי הלקוח מתבצעות פניות עצמאיות לקבלת מידע נוסף ומקביל מגורמים שונים אודות הענף, הפעילות, החוזקות והחולשות של הענף וכדומה. בדרך כלל, נערכות תוכניות עסקיות לתקופות של שנה אחת, שלוש שנים או חמש שנים וזאת על מנת לבחון צידוק עסקי לאורך זמן. תחום זה של חיבור יחידות עסקיות תוך כדי העברת השליטה ושינוי מבנה בחברות דורש פתרון מעמיק. האפשרות הראשונה הינה עסקה מסוג מיזוג והאפשרות השנייה היא עסקה מסוג הצעת רכש.
משרדנו מציע סל שירותים כולל לביצוע עסקת מיזוג ורכישה החל משלבי התכנון, דרך יישום וסגירת העסקה. למשרד צוות בעל ניסיון מעשי עשיר בתחום הפיתוח העסקי, ייעוץ אסטרטגי ומימון תאגידי. למשרדנו הכרות עם משקיעים וחברות מובילות, ושירותנו כוללים איתור חברות לרכישה, איתור משקיעים ישראליים / בינלאומיים, בדיקת כדאיות העסקה ותכנון אופטימלי של מתווה העסקה תוך התחשבות בתכנוני מס בינלאומיים.

נושאים נוספים בתחום :

בדיקת נאותות

בדיקת נאותות הינה עריכת דוחות כספיים כלכלים על פי דרישת הלקוח, ותוצאותיה אמורות לסייע בקבלת החלטות בקשר לגוף הנבדק. על פי רוב תבוצע הבדיקה על

קרא עוד »

חוות דעת

הגשת חוות הדעת ללקוח, או לבית המשפט, בהתאם למינוי, מגובה על פי הצורך בהתייצבות רואה החשבון, החתום עליה, בבית המשפט, לצורך מתן עדות או חקירה

קרא עוד »

הערכות שווי

הערכת שווי של חברה נעשית בצמתים של כניסת משקיע, פיצוי שותף, לצורך מיזוג חברות, כחלק מערעור על שומת מס בגין מכירת מניות וכדומה. שוויון של

קרא עוד »