הקמת חברות עמותות ושותפויות

כל עסק שמטרתו הפקת רווחים יכול לפעול במסגרת תיק עצמאי או שותפות ברשויות המס, כחברה או אגודה שיתופית. ההחלטה על המבנה המשפטי של עסק בהקמה מושפעת משיקולים שונים, חלקם שיקולי מס וחלקם שיקולים משפטיים או מקצועיים. החלטות מוטעות עלולות לגרום לנזקים לעסק כבר בראשית דרכו. מרבית ההחלטות השגויות בפתיחת עסק נובעות מחוסר ידע בהיבטים החשבונאיים, המיסויים, הכלכליים והבנקאיים הקשורים בהקמת עסק. ההחלטה הראשונית אם לפתוח עסק עצמאי, שותפות או כחברה, או אגודה שיתופית עשויה להיות לעיתים קריטית להמשך הצלחתו ולהקטנת חשיפתו של העסק ובעליו לנזקים.
שפי ניסימוב ושות' מלווה עסקים מרגע הקמתם. ראשית אנו מסייעים להגדיר נכון את המבנה המשפטי של העסק, תהליך אשר כולל ניתוח הפעילות העתידית של העסק, הכנסות צפויות והשוק בו הוא עתיד לפעול. הנתונים נבדקים על ידי רואי החשבון וכלכלנים אשר יחד יגבשו המלצה באשר למבנה המשפטי הרצוי. השלב הבא הינו פנייה לרשם החברות או האגודות השיתופיות בבקשה להקמת חברה או אגודה שיתופית בהתאמה, ואחריה פניה לרשויות המס וטיפול בפתיחת התיקים הרלוונטיים לעסק.
במקביל, אנו דואגים להנחות את בעל העסק בכל הנוגע להוראות ניהול ספרים החלות על עסקו על פי חוק: כללי הוצאת חשבוניות מס וקבלות, ניהול ספרי קופה וספרי עזר נוספים, בהתאם לסוג העסק. ההקפדה על קיום הוראות ספרים חשובה מאוד, שכן אי ניהול ספרים כראוי עלול לגרום לפסילתם ע"י רשויות המס ולהביא למצב בו פקיד השומה יקבע בעצמו את השומה השנתית בה חייב העסק.

נושאים נוספים בתחום :

בדיקת נאותות

בדיקת נאותות הינה עריכת דוחות כספיים כלכלים על פי דרישת הלקוח, ותוצאותיה אמורות לסייע בקבלת החלטות בקשר לגוף הנבדק. על פי רוב תבוצע הבדיקה על

קרא עוד »

חוות דעת

הגשת חוות הדעת ללקוח, או לבית המשפט, בהתאם למינוי, מגובה על פי הצורך בהתייצבות רואה החשבון, החתום עליה, בבית המשפט, לצורך מתן עדות או חקירה

קרא עוד »

הערכות שווי

הערכת שווי של חברה נעשית בצמתים של כניסת משקיע, פיצוי שותף, לצורך מיזוג חברות, כחלק מערעור על שומת מס בגין מכירת מניות וכדומה. שוויון של

קרא עוד »