ביקורת פנימית וחקירתית

ביקורת חשבונות חיצונית, אשר מחויבת על פי חוק, לא תמיד חושפת אי סדרים או מעילות בגוף המבוקר. לשם כך ישנה ביקורת פנימית שמטרתה לוודא שנוהלי העבודה בארגון יעילים דיים כדי להקשות היווצרות אי סדרים בארגון.

בגופים גדולים, ותאגידים ממשלתיים וציבוריים קיימת דרישה חוקית לקיומן של ועדות ביקורת ומבקרים פנימיים העוסקים בסוגיית הביקורת הפנימית בארגון. ועדת הביקורת מתווה את המדיניות והאסטרטגיה של הנושאים הנבדקים ומבקר הפנים מבצע אותה בפועל. במסגרת הביקורת הפנימית, נבדקים התהליכים הפנימיים שבארגון ובכלל זה בתחומי ניהול הכספים, הנהלת החשבונות ונוהלי עבודה, שלמות ומעקב אחר הנכסים שבארגון, ניתוח הסיכונים אליהם חשוף הארגון, הפרדת סמכויות, וכ'ו.

כאשר ישנו יסוד סביר לחשוד בקיומה של מעילה או של פעילות פנימית נגד הארגון נעשית ביקורת חקירתית, ביקורת ממוקדת, מבוססת מטרה, ובעלת אפיונים חקירתיים.

לשפי ניסימוב ושות' ניסיון עשיר בביצוע ביקורות פנימיות וחקירתיות שונות לגופים עסקיים, מלכ"רים וגופים ממשלתיים, לרבות עריכת ביקורת פנימית בפרויקטים גדולים המבוצעים על ידי צוות מבקרים רחב.
תחום זה של חיבור יחידות עסקיות תוך כדי העברת השליטה ושינוי מבנה בחברות דורש פתרון מעמיק. האפשרות הראשונה הינה עסקה מסוג מיזוג והאפשרות האחרת הינה עסקה מסוג הצעת רכש.

נושאים נוספים בתחום :

ניהול סיכונים

כל עסק נחשף במהלך חייו לאירועים אשר עלולים לגרום לו נזק ובמקרי קיצון לשיתוק מוחלט של פעילות הארגון. כדי למזער את החשיפה, על הארגון להיות

קרא עוד »