חוות דעת

הגשת חוות הדעת ללקוח, או לבית המשפט, בהתאם למינוי, מגובה על פי הצורך בהתייצבות רואה החשבון, החתום עליה, בבית המשפט, לצורך מתן עדות או חקירה נגדית, בקשר עם חוות הדעת וביסוסה.
שפי ניסימוב ושות' נכלל במאגר רואי החשבון מומחים של בתי המשפט בישראל וממונה באופן קבוע על ידי שופטים למתן חוות דעת מומחה כלכלית וחוות דעת מומחה חשבונאית. כמו כן, עורך משרדנו חוות דעת מומחה על פי דרישה של צד אחד א8 עורך דינו, לצורך הגשתה בפני ערכאות משפטיות וכן מינויים המתקבלים מטעמם של גורמים עסקיים, מנהלי עזבון, בוררים ומגשרים שונים.

למשרדנו, ניסיון עשיר ומוניטין רב בהגשת חוות דעת כלכליות ובהגשת חוות דעת חשבונאיות, הכלולות בתיקים משפטיים הן בקשר למחלוקת עסקיות- כספיות בין עסקים, ובבתי משפט לענייני משפחה, לרבות חוות דעת בהן נדרש לערוך איזון משאבים כלכליים בין בני זוג. כמו כן, במשרדנו צוות מומחים מיומן למת8 חוות דעת מומחה בכל הקשור לתביעות של חברות ביטוח בגין אובדן רווחים בעסק ובגין

נושאים נוספים בתחום :

בדיקת נאותות

בדיקת נאותות הינה עריכת דוחות כספיים כלכלים על פי דרישת הלקוח, ותוצאותיה אמורות לסייע בקבלת החלטות בקשר לגוף הנבדק. על פי רוב תבוצע הבדיקה על

קרא עוד »

חוות דעת

הגשת חוות הדעת ללקוח, או לבית המשפט, בהתאם למינוי, מגובה על פי הצורך בהתייצבות רואה החשבון, החתום עליה, בבית המשפט, לצורך מתן עדות או חקירה

קרא עוד »

הערכות שווי

הערכת שווי של חברה נעשית בצמתים של כניסת משקיע, פיצוי שותף, לצורך מיזוג חברות, כחלק מערעור על שומת מס בגין מכירת מניות וכדומה. שוויון של

קרא עוד »