חוות דעת

הגשת חוות הדעת ללקוח, או לבית המשפט, בהתאם למינוי, מגובה על פי הצורך בהתייצבות רואה החשבון, החתום עליה, בבית המשפט, לצורך מתן עדות או חקירה נגדית, בקשר עם חוות הדעת וביסוסה.

שפי ניסימוב ושות' נכלל במאגר רואי החשבון מומחים של בתי המשפט בישראל וממונה באופן קבוע על ידי שופטים גורמים עסקיים, מנהלי עזבון, בוררים ומגשרים שונים.

למתן חוות דעת מומחה כלכלית וחוות דעת מומחה חשבונאית. כמו כן, משרדנו עורך חוות דעת מומחים על פי דרישה של צד אחד או עורך דינו, לצורך הגשתה בפני ערכאות משפטיות.

למשרדנו, ניסיון עשיר ומוניטין רב בהגשת חוות דעת כלכליות ובהגשת חוות דעת חשבונאיות, הכלולות בתיקים משפטיים הן בקשר למחלוקת עסקיות- כספיות בין עסקים, ובבתי משפט לענייני משפחה, לרבות חוות דעת בהן נדרש לערוך איזון משאבים כלכליים בין בני זוג. כמו כן, במשרדנו צוות מומחים מיומן למתן חוות דעת מומחה בכל הקשור לתביעות של חברות ביטוח בגין אובדן רווחים בעסק ובגין נזקי רכוש.

נושאים נוספים בתחום :

בדיקת נאותות

דיקת נאותות הינו תהליך בדיקה של עסק על פי דרישות הלקוח, ותוצאותיה אמורות לסייע בקבלת החלטות בקשר לגוף הנבדק. על פי רוב תבוצע הבדיקה על

קרא עוד »
בוררות וגישור

בוררות וגישור

מחלוקות עסקיות וכספיות הינן חלק בלתי נפרד מעולם העסקים. אחת הדרכים האלגנטיות, החסכוניות והמהירות לפתרון סכסוכים או מחלוקות עסקיות ואחרות, הינה פנייה למגשר או לבורר.

קרא עוד »

הערכות שווי

הערכת שווי של חברה נעשית בצמתים של כניסת משקיע, פיצוי שותף, לצורך מיזוג חברות, כחלק מערעור על שומת מס בגין מכירת מניות וכדומה. שווין של

קרא עוד »

חוות דעת

הגשת חוות הדעת ללקוח, או לבית המשפט, בהתאם למינוי, מגובה על פי הצורך בהתייצבות רואה החשבון, החתום עליה, בבית המשפט, לצורך מתן עדות או חקירה

קרא עוד »

תוכניות עסקיות

תוכנית עסקית הינה תוכנית כלכלית המבוצעת לקראת הקמת עסק ו/או לקראת כניסה לענף חדש ו/או לקראת הרחבת הפעילות בעסק.במקרים אלו ובמקרים דומים נדרש להעריך את

קרא עוד »