בדיקת נאותות

דיקת נאותות הינו תהליך בדיקה של עסק על פי דרישות הלקוח, ותוצאותיה אמורות לסייע בקבלת החלטות בקשר לגוף הנבדק.

על פי רוב תבוצע הבדיקה על נתוניהם הכספיים של עסקים בטרם יחליט מזמין הבדיקה לרכוש או להשקיע בגוף הנבדק. בדיקת הנאותות מבוצעת על ידי רואי החשבון ומומחים בעלי תארים אקדמאיים התואמים לתהליך הבדיקה.

במטרת הבדיקה הינה להציג בפני מזמין העבודה דוח כספי כלכלי של הגוף הנבדק, הכולל גם התייחסות לנתונים שאינם כספיים, כדוגמת התקשרויות משמעותיות שנעשו על ידי הגוף הנבדק, התחייבויות תלויות, חשיפות, איומים, סיכונים וכדומה. במהלך הבדיקה דוחותיו הכספיים של הגוף הנבדק מנותחים על ידי רואי חשבון, מבוצעת בחינה מעמיקה של כל ההתחייבויות והנכסים המשמעותיים של העסק, לרבות באמצעות פניה ליועציו המשפטיים של העסק לבירור מעמדו ומצבו המשפטי, מנותח מבנה האשראי של העסק, נבחנות אסמכתאות, מבוצעת סקירת פרוטוקולים והסכמים וכל בדיקה אפשרית אחרת הרלוונטית לניתוח מצב העסק מהיבטים רבים שהינם משמעותיים למזמין הבדיקה.

נושאים נוספים בתחום :

בדיקת נאותות

דיקת נאותות הינו תהליך בדיקה של עסק על פי דרישות הלקוח, ותוצאותיה אמורות לסייע בקבלת החלטות בקשר לגוף הנבדק. על פי רוב תבוצע הבדיקה על

קרא עוד »
בוררות וגישור

בוררות וגישור

מחלוקות עסקיות וכספיות הינן חלק בלתי נפרד מעולם העסקים. אחת הדרכים האלגנטיות, החסכוניות והמהירות לפתרון סכסוכים או מחלוקות עסקיות ואחרות, הינה פנייה למגשר או לבורר.

קרא עוד »

הערכות שווי

הערכת שווי של חברה נעשית בצמתים של כניסת משקיע, פיצוי שותף, לצורך מיזוג חברות, כחלק מערעור על שומת מס בגין מכירת מניות וכדומה. שווין של

קרא עוד »

חוות דעת

הגשת חוות הדעת ללקוח, או לבית המשפט, בהתאם למינוי, מגובה על פי הצורך בהתייצבות רואה החשבון, החתום עליה, בבית המשפט, לצורך מתן עדות או חקירה

קרא עוד »

תוכניות עסקיות

תוכנית עסקית הינה תוכנית כלכלית המבוצעת לקראת הקמת עסק ו/או לקראת כניסה לענף חדש ו/או לקראת הרחבת הפעילות בעסק.במקרים אלו ובמקרים דומים נדרש להעריך את

קרא עוד »