בדיקת נאותות

בדיקת נאותות הינה עריכת דוחות כספיים כלכלים על פי דרישת הלקוח, ותוצאותיה אמורות לסייע בקבלת החלטות בקשר לגוף הנבדק.

על פי רוב תבוצע הבדיקה על נתוניהם הכספיים של עסקים בטרם יחליט מזמין הבדיקה לרכוש או להשקיע בגוף הנבדק. בדיקת הנאותות מבוצעת על ידי רואי חשבון מומחים בעלי תארים אקדמאיים בכלכלה ו/או מנהל עסקים.

מטרת הבדיקה הינה להציג בפני מזמין העבודה דוח כספי כלכלי של הגוף הנבדר, הכולל גם התייחסות לנתונים שאינם כספיים, כדוגמת התקשרויות משמעותיות שנעשו על ידי הגוף הנבדק, התחייבויות תלויות, חשיפות, איומים, סיכונים וכדומה. במהלך הבדיקה דוחותיו הכספיים של הגוף הנבדק מנותחים על ידי רואי חשבון, מבוצעת בחינה מעמיקה של כל ההתחייבויות והנכסים המשמעותיים של העסק, לרבות באמצעות פניה ליועציו המשפטיים של העסק לבירור מעמדו ומצבו המשפטי, מנותח מבנה האשראי של העסק, נבחנות אסמכתאות, מבוצעת סקירת פרוטוקולים והסכמים וכל בדיקה אפשרית אחרת הרלוונטית לניתוח מצב העסק מהיבטים רבים שהינם משמעותיים למזמין הבדיקה.

נושאים נוספים בתחום :

בדיקת נאותות

בדיקת נאותות הינה עריכת דוחות כספיים כלכלים על פי דרישת הלקוח, ותוצאותיה אמורות לסייע בקבלת החלטות בקשר לגוף הנבדק. על פי רוב תבוצע הבדיקה על

קרא עוד »

חוות דעת

הגשת חוות הדעת ללקוח, או לבית המשפט, בהתאם למינוי, מגובה על פי הצורך בהתייצבות רואה החשבון, החתום עליה, בבית המשפט, לצורך מתן עדות או חקירה

קרא עוד »

הערכות שווי

הערכת שווי של חברה נעשית בצמתים של כניסת משקיע, פיצוי שותף, לצורך מיזוג חברות, כחלק מערעור על שומת מס בגין מכירת מניות וכדומה. שוויון של

קרא עוד »