ביקורות פנים

העיקרון בביקורת הפנימית, היא להוות ערך מוסף לפעולות בארגון , לסייע לארגון להשיג את מטרותיו
ולהגיע לשיפור האפקטיביות של תהליכי הבקרה, הפיקוח והשליטה לרבות ניהול סיכונים.

מטרות הביקורת הינם רבות ומגוונות, לרבות :

  • בחינת תהליכי העבודה בארגון ותהליכי קבלת ההחלטות.
  • הטמעת בקרות פנימיות מובנות בתוך התהליכים.
    איתור נקודות תורפה בתהליכים.
  • הגברת יעילות העבודה בין הגורמים השונים בארגון.
  • עמידה בחוקים, בתקנות ובנהלי העבודה שנקבעו.
  • ניתוח סיכונים באמצעות סקר סיכונים ו/ או סקר בקרה פנימית.
  • קביעת קוד אתי לארגון.

 

ניהול סיכונים

כל עסק נחשף במהלך חייו לאירועים אשר עלולים לגרום לו נזק ובמקרי קיצון לשיתוק מוחלט של פעילות הארגון. כדי למזער את החשיפה, על הארגון להיות

קרא עוד »