דוחות סקורים

דוחות סקורים הינם דוחות שרואי חשבון ערכו לגביהם בדיקות סקירה שונות כפי שהם נדרשים לבצע, בהתאם לשכת רואי החשבון בישראל (גילויי דעת), ולפיכך, אף מצורף אליהם דוח סקירה חתום בידי רואה חשבון.

במקביל להרכבת הדוחות הסקורים ללקוח מועברים למחלקת המסים במשרדנו, על מנת לבחון את השלכות המס של דוחות אלה ובמידת הצורך נפעל על מנת להקטין או להגדיל את מקדמות המס שהגוף המבוקר משלם לשנת מס זו.

דוחות בלתי מבוקרים אחרים הנערכים על ידי משרדנו הינם דוחות שנתיים לעסקים עצמאיים ולמנהלי חברות שכירים הנדרשים על פי חוק להגישם לרשויות המס.

נושאים נוספים בתחום :

דוחות סקורים

דוחות סקורים הינם דוחות שרואי חשבון ערכו לגביהם בדיקות סקירה שונות כפי שהם נדרשים לבצע, בהתאם לשכת רואי החשבון בישראל (גילויי דעת), ולפיכך, אף מצורף

קרא עוד »

מיזוגים ורכישות

שינוי מבנה בחברות והעברת שליטה תחום זה של חיבור יחידות עסקיות תוך כדי העברת השליטה ושינוי מבנה בחברות דורש פתרון מעמיק. האפשרות הראשונה הינה עסקה מסוג

קרא עוד »

ביקורת דוחות כספיים

עיסוקו העיקרי של רואה החשבון הוא ביצוע דוחות כספיים. דוחות כספיים מבוקרים מחויבים על פי חוק והמשמעות היא שרואה החשבון הניח את דעתו לכך שהדוחות הכספיים

קרא עוד »