ביקורת

ביקורת מעניקה ללקוחות את הדרך המדויקת והטובה ביותר לבחון את מצבם הפיננסי.
הביקורת והכנת הדוחות הכספיים, היא הדרך ללמוד יחד את נקודות החוזק והחולשה הפיננסים בעסק שלכם
ומאפשרת להעניק ייעוץ מקצועי וחוות דעת חשבונאיות לגבי אפשרויות צמיחה, ניהול חכם, ובניית צעדים מושכלים לעתיד.

 

דוחות סקורים

דוחות סקורים הינם דוחות שרואי חשבון ערכו לגביהם בדיקות סקירה שונות כפי שהם נדרשים לבצע, בהתאם לשכת רואי החשבון בישראל (גילויי דעת), ולפיכך, אף מצורף

קרא עוד »

מיזוגים ורכישות

שינוי מבנה בחברות והעברת שליטה תחום זה של חיבור יחידות עסקיות תוך כדי העברת השליטה ושינוי מבנה בחברות דורש פתרון מעמיק. האפשרות הראשונה הינה עסקה מסוג

קרא עוד »

ביקורת דוחות כספיים

עיסוקו העיקרי של רואה החשבון הוא ביצוע דוחות כספיים. דוחות כספיים מבוקרים מחויבים על פי חוק והמשמעות היא שרואה החשבון הניח את דעתו לכך שהדוחות הכספיים

קרא עוד »